lean

By
With
Możliwość komentowania lean została wyłączona

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w sposobach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. lean gry Nadrzędnym celem lean managment jest zatem zlikwidowanie marnowania zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i wykorzystywanych surowców. Wdrożenie metod lean management stwarza możliwość uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania weryfikacji, które czynności są zbędne dla firmy.